Šest důvodů, proč někteří lidé říkají, že japonština Kumon nemá smysl.

2023-05-15

Japonština (jazyk)

t f B! P L

Kumon je dobře známý materiál, ale existují určité názory, že účinnost Kumonu není vidět. A když jsem se seznámil s japonským Kumonem, cítil jsem, že jsou skutečně chvíle, kdy mi připadá, že nemá smysl.

V tomto článku bych rád vysvětlil některé důvody, proč mám pocit, že Kumon Japonština nemá smysl.

Aplikační dovednosti a myšlení nejsou příliš dobře osvojeny

Cílem Kumonu je zajistit dokonalé pochopení základního obsahu v každém ročníku prostřednictvím opakování. Jinými slovy, hlavní důraz není kladen na získání dovedností aplikovaného myšlení.

V aritmetice je rychlost a přesnost v základních výpočtech na očích. S postupem výuky přijde chvíle, kdy je třeba myslet a mít aplikační dovednosti, ale to je často jen u obtížných úloh, které vycházejí ze základů. Nezřídka se stává, že jsou žáci vyzváni k aplikaci svých dovedností v době, kdy jsou jejich schopnosti násobení a dělení ještě nestabilní.

To však není případ japonštiny.

Nikdo nepožaduje po žákovi prvního ročníku základní školy, aby četl text pro středoškoláky. Většina lidí si myslí, že texty, které čtou, by měly být přiměřené jejich úrovni, například "Okina kabu". V japonštině se však i ve fázi čtení "Okina kabu" očekává, že studenti budou schopni vyjádřit své myšlenky a nápady na základě obsahu. Již na prvním stupni základních škol se vyžaduje schopnost aplikovaného myšlení, shrnutí myšlenek na základě správného pochopení obsahu.

Bez ohledu na klady a zápory požadavku aplikace ve fázi, kdy nejsou jasné základy, je skutečností, že japonský jazyk vyžaduje aplikaci již v raném stádiu. Kumon však klade důraz na základy. Proto, i když studovali Kumon, nezískali schopnost aplikace a přemýšlení. Může se stát, že studenti nakonec budou mít pocit, že nemělo smysl, aby studovali Kumon.

Učení založené na znalostech je v průběhu školního roku nedostatečné.

Tématem japonského Kumonu je zlepšení porozumění čtenému textu prostřednictvím výukových materiálů. Přestože se zde učí kandži a gramatika, je zde nuance, že čtení je hlavní náplní a znalosti jsou vedlejší.

Tento odstín je nejsilněji vyjádřen v materiálech J až L o staré čínštině a čínské literatuře. V materiálech J až L jsou otázky na starověké a čínské texty, které jsou však doplněny moderními překlady a vysvětlujícími texty. Samotné čtení s porozuměním pak může probíhat bez memorování slovní zásoby a gramatiky starověkých/kanbunských textů. To se může odrážet v tom, že v materiálech ke starověkým a čínským textům nejsou žádné části týkající se slovní zásoby a gramatiky.

I tak si ale žáci mohou osvojit dostatečné množství znalostí ještě v nižších ročnících. Je tomu tak proto, že pokud například neznáte kanji na základní úrovni, budete mít potíže se čtením trochu obtížnějšího textu.

S postupujícím školním rokem je však stále běžnější, že studenti jsou schopni číst a rozumět, i když některým kandži nerozumějí. Je to proto, že kandži, která se učí na střední škole, se objevují méně často než ta, která se učí na základní škole. Kromě toho se s rostoucím počtem ročníků zvyšuje počet naučených kandži, ale počet výtisků v jednotlivých ročnících zůstává stejný. Studium jednotlivých kandži se tak nevyhnutelně stává méně intenzivním.

Díky čtení mnoha vět budou studenti schopni pochopit nuance celé věty, aniž by se museli učit nazpaměť podrobnou slovní zásobu a gramatiku. Budete také schopni pochopit obecný význam slov a gramatiku, aniž byste se je museli učit nazpaměť. I tak ale bude pro zodpovězení vědomostních otázek, které požadují vystižení slovní zásoby a gramatiky, nutné další studium.

Takže pro ty, kteří mají představu, že studium je o memorování znalostí, Kumon neodpovídá množství učení a memorování. Je možné si myslet, že to nemělo smysl, když množství memorování bylo jen takové, i když jste byli nuceni se tolik učit.

Nespecializuje se na zkoušky

Kumon není škola zaměřená na přípravu na zkoušky. Je to škola zaměřená na přípravu na zkoušky. Není to místo, kde se můžete naučit techniky na zkoušky.

Není to tedy místo, kde si můžete osvojit techniky pro konkrétní zkoušky, ani zde nemůžete získat informace týkající se zkoušek. I když v Kumonu získáte základní dovednosti, musíte podniknout další kroky, abyste tyto základní dovednosti proměnili ve schopnost získat body u zkoušek.

Ve světě panuje přesvědčení, že pokud nezískáte výsledky, nemá to smysl. Existují různé teorie o tom, zda má být důležitější proces nebo výsledek, ale samotný Kumon nestačí, pokud jde o přímé spojení s výsledkem zkoušky. Myslím, že je možné si myslet, že "Kumon sám o sobě nemá smysl, protože nestačí ke složení zkoušky".

Jsou chvíle, kdy dítě, které miluje knihy, nemůže konkurovat dítěti, které hodně čte.

Zatím jsem se zmínil o tom, že hlavním cílem Kumonu je zlepšit porozumění textu. Existují však případy, kdy nejsou z hlediska porozumění čtenému textu žádné vynikající výsledky. Je to proto, že bez ohledu na to, jak moc se Kumon učíte, nemusíte být schopni vyrovnat se množství čtení, kterému se věnuje milovník knih.

Tempo výuky japonštiny v Kumonu závisí na každém jednotlivci, ale obecně platí, že budete denně zpracovávat přibližně 10 stran výpisků. Pokud však milujete knihy, může být váš objem čtení desetkrát až dvacetkrát větší. Často se stává, že lidé přečtou stovky stran knihy za jediný den.

Obzvláště časté jsou děti kolem vyššího školního věku, které jsou pravděpodobně na románech závislé. Do počátku školní docházky na základních školách má řada děl poněkud výchovný nádech, ale od tohoto okamžiku je řada děl spíše zábavná než výchovná. Jakmile se plně ponoří do světa příběhu, není silnějšího citu než láska. Přečtete mnohonásobně více textu než při Kumonu, aniž byste se najedli nebo vyspali.

Pocit lásky ke čtení nemusí nutně trvat věčně. Pokud budou jen rádi číst, jejich čtenářské schopnosti se ve střednědobém až dlouhodobém horizontu obrátí. Je však také pravda, že překonání ohromující mezery ve čtení vyžaduje čas.

V důsledku toho se objeví myšlenka, že nemá smysl platit peníze za to, aby děti dělaly Kumon, když nechtějí, a že je lepší je přimět, aby čtení milovaly.

To, co se naučí dopředu, se nakonec naučí ve škole.

Ačkoli je pro japonský jazyk Kumon charakteristické zlepšování čtení s porozuměním, pro Kumon jako celek je charakteristické předčtenářské učení. Kumon posouvá učební látku podle úrovně porozumění bez ohledu na skutečnou úroveň třídy, takže v některých případech je možné posunout výuku daleko za skutečnou úroveň třídy. Mnozí lidé mohou začít s Kumonem s očekáváním tohoto předběžného učení.

Toto předvídavé učení však není příliš užitečné, pokud je ukončeno v polovině.

Preemptivní učení je prostě učení se předem obsahu, který se nakonec bude učit. Obsah, který se učí v každé jednotce, je základním obsahem. Kumon má výhodu z hlediska důkladnosti základů, ale samotný obsah není nijak zvláštní.

Jednou z výhod učení s předstihem je tedy to, že energii navíc, která vznikne učením s předstihem, lze využít pro jiné studium. Díky upevnění základů japonského jazyka předtím, než začnou ostré přijímací zkoušky na univerzitu, lze více času využít na přípravu na matematiku a angličtinu. I když je látka D (odpovídající 4. třídě) absolvována v 1. třídě, výhoda se vytratí, pokud dítě opustí Kumon a nastoupí do 4. třídy.

Pokud se výhoda získaná předčasným ukončením výuky nevyužije k něčemu jinému, lze říci, že se smysl předčasného ukončení výuky vytrácí.

Růst v porozumění čtenému textu je obtížné pozorovat

Zatím jsme hovořili o rozdílu mezi očekáváním a skutečností, ale je toho víc. Zlepšení čtení s porozuměním je v první řadě obtížně pozorovatelné.

Porozumění čtenému textu úzce souvisí se samotným porozuměním. I bez speciálního tréninku se schopnost porozumět věcem zlepšuje s emočním a mozkovým vývojem. Různé znalosti, které jsou užitečné pro čtení a porozumění textům, si osvojujete stále častěji a rozšiřuje se i vaše slovní zásoba. I bez studia japonštiny se porozumění čtenému textu do určité míry zlepšuje s tím, jak dítě roste.

A porozumění čtenému textu je obtížně měřitelná věc. Testy z japonštiny sice mohou přinést výsledky, ale obtížnost vět a otázek nelze snadno kvantifikovat. Navíc i u vět stejné obtížnosti bude skóre vašeho dítěte zcela odlišné v závislosti na tom, zda je s danou problematikou obeznámeno, či nikoli.

I když se porozumění čtenému textu od začátku programu Kumon Japanese zvýšilo, je to způsobeno účinky programu Kumon Japanese, nebo růstem v jiných oblastech? A pokud začnete přemýšlet o tom, zda skutečně roste porozumění čtenému textu, je velmi obtížné určit vliv Kumon japonštiny z okolí. V jistém smyslu je přirozené se ptát, zda mělo skutečně smysl, aby se děti učily Kumon japonsky.

Je překvapivě obtížné, aby Kumon japonština dávala smysl.

V tomto článku jsem vysvětlil zákonitosti, které činí Kumon japonštinu méně smysluplnou.

Sám jsem studoval Kumon japonštinu a mám pocit, že měla velký význam. Na druhou stranu, kdybych to měl objektivně ukázat lidem kolem sebe, myslím, že by to bylo velmi obtížné. Také jsem si myslel, že by bylo velmi náročné správně pochopit přínosy Kumonu a využít je ve své zkouškové strategii.

Myslím si, že mnoho rodin začíná s Kumonem prozatím kvůli velkému počtu tříd a nízké překážce pro začátek. Myslím si však, že stejně tak mnoho rodin ztrácí ze zřetele, proč nechávají své děti chodit do Kumonu.

Pokud se ocitnete v situaci, kdy máte pocit, že nemá smysl, aby vaše dítě chodilo do Kumonu, ověřte si, v jaké situaci se vy a vaše dítě nacházíte, a to podle bodů uvedených v tomto článku.

QooQ